Få et overblik over regeringens forslag

Beskæftigelsesfradrag:

Alle borger, der betaler arbejdsmarkedsbidrag på 8 % er berettiget til et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradrag beregnes som 8,75 % af lønnen (2017), og kan max udgøre 30.000. Regeringen foreslår, at loftet over beskæftigelsesfradraget forhøjes, og fjernes gradvist gennem årene. Der vil være en fuld udfasning i år 2023.

Topskattegrænsen:

Topskattegrænsen udgør i 2017 kr. 479.600 efter am-bidrag. Regeringen foreslår en forhøjelse af topskattegrænsen med 12.000 i 2018.

Fri telefon:

Beskatning af fri telefon afskaffes fra og med år 2020. Beskatning af fri telefon udgør i 2018 kr. 2.800.

Aktieindkomst:

Aktieindkomst inddeles i 27 % og 42 % udbytteskat. Rubrikken fremgår særskilt i årsopgørelsen, og påvirker dermed ikke topskattegrænsen. Der er et ønske om at forhøje grænsen fra 52.900 til 100.000 i 2018. Er man gift, gælder der en dobbeltprogressionsgrænse. Dermed kan aktionærer udlodde 100.000 (200.000 for ægtepar) og slippe afsted med en udbytteskat på 27 %. Beløb udover dette udløser en skat på 42 %.

Registreringsafgift:

I regeringen er der lagt op til en reduktion af registreringsafgiften på 100 %. En lavere registreringsafgift vil betyde billigere biler både for bilkøbere, samt inden for leasing. Registreringsafgiften ligger på de lidt dyre biler 150 %, og vi dermed betyde en reduktion på 50 %.

BG Revision kan yde rådgivning inden for skat, moms og afgifter. Skal du bruge en revisor som sparringspartner, så er du velkommen til at kontakte os.

Bliv inspireret om ejerskifte

Nu kan du læse en masse historier om ejerskifte, herunder andres historier. Artiklen er for dig som rådgiver, eller som kunde, der på sigt måske skal foretage ejerskifte.

Du kan læse nærmere ved at klikke på nedenstående link:

Signatur_Version 2_2017

Skattenyt 2016-11

I dette indlæg har vi skrevet om:

 • Gavekort eller kontante julegaver udløser beskatning
 • Frist for betaling af 2. rate acontoskat
 • Indberetning af EU-salg til kontrolsystemet

Husk nu, at gavekort udløser beskatning!

Det er ved at være tid til at købe julegaver, og det gælder også til medarbejderne. Vi har oplevet, at mange blot køber gavekort, så er man i hvert fald fri for at tænke over, hvad medarbejderne skal have i gave. Den går bare ikke hos SKAT.

Grænsen for den skattefrie julegave udgør kr. 800 inkl. Moms. Hvis medarbejderne i årets løb ikke har modtaget nogen gaver, må de faktisk få en gave, der har en værdi kr. 1.100, da den øvre grænse for skattefrie personalegoder udgør kr. 1.100. Momsmæssigt, er der ikke fradrag for julegaven til medarbejderen, og det må ikke være i form af gavekort eller kontante penge. Ellers skal medarbejderen beskattes af hele beløbet.

Acontoskat og frivillig acontoskat

Den 21. november 2016 er betalingsfrist for betaling af 2. rate acontoskat. Der er mulighed for at indbetale en frivillig acontoskat udover 2. rate, hvis der er udsigt til en restskat. Det kan især betale sig, da selskabet undgår at skulle betale restskattetillæg på 3,4 %, hvilket skattemæssigt ikke er fradragsberettiget. Betalingsfristen for den frivillige acontoskat er den 1. februar 2017. Det er en meget god idé, at betale en frivillig acontoskat, hvis man på forhånd ved, at betaling af acontoskat 1. og 2. rate ikke er nok.

Indberetning af moms til EU

Når man som virksomhed sælger til et andet EU-land, skal salget ske uden moms, da det er køber, som skal afregne moms også kaldet omvendt betalingspligt. Det er dog et krav, at købers momsnummer fremgår på fakturaen, samt at denne er korrekt. Disse salg hvad enten det er køb eller salg, skal indberettes til SKAT’s kontrolsystem.

En manglende indberetning til EU-salgslisten vil medføre kontrolbesøg fra SKAT. Så husk nu, at indberette salget løbende, og senest den 25. i hver måned. SKAT kan godt se, hvis virksomhedens indberetning ikke stemmer overens med deres indberetning, og det vil altså medføre, at man får et besøg.

Forskudsopgørelse 2017 er snart tilgængelig

Tirsdag den 15. november 2016, kan du se din forskudsopgørelse for 2017 på skat.dk. Tallene vil blive hentet fra årsopgørelsen for 2015, men hvor den personlige indkomst (løn, pension m.v.) vil blive forhøjet med en fast procent. Dog vil fradrag som f.eks. renteindtægter- og renteudgifter ikke blive reguleret.

Ændringer i forskudsopgørelsen 2017:

 • Topskattegrænsen hæves med kr. 12.300 og udgør kr. 479.600.
 • Personfradraget for unge over 18 år stiger med kr. 1.000 og udgør kr. 45.000. Til unge under 18 år vil beløbet udgøre kr. 33.800.
 • For dem, der er i arbejde vil beskæftigelsesfradraget stige med kr. 2.000 og udgøre kr. 30.000
 • Grænsen for maksimale indskud på ratepensioner hæves med kr. 1.100 og udgør kr. 53.500.
 • Lønmodtagere, der rejser meget som f.eks. piloter kan se frem til, at satsen for skattefrie godtgørelser stiger en smule. Kostsatsen hæves med kr. 10 og udgør kr. 487 pr. døgn. Logisatsen stiger med kr. 4 og udgør kr. 209.

Hvis du bor i Brøndby, Tårnby, Høje Taastrup, Gladsaxe eller Glostrup kommune kan du glæde dig lidt, da nævnte kommuner sænker skatten i 2017. Omvendt vil der ske en forhøjelse i kommuneskatten i 2017 for dem, der bor i Odense, Rebild, Læsø og Fanø.

Arbejdsgiverbetalt parkering udløser ikke skattepligt alligevel

Pr. 1. januar 2016 ændrede SKAT Den Juridiske Vejledning i forhold til arbejdsgiverbetalt parkering. Før januar 2016 havde arbejdsgiveren mulighed for at refundere parkeringsudgifter efter regning, samtidig med at der blev udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Det blev dog ændret 1. januar 2016, hvor det fremgik at arbejdsgiveren ikke kan refundere parkeringsudgifter efter regning, når der samtidig udbetales skattefri kørselsgodtgørelse.

SKAT har nu udsendt et styresignal, hvori det er redegjort, at medarbejderen kan få refunderet parkeringsudgifterne skattefrit, samtidig med at der også bliver udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.

Argumentationen for, at man i 2016 ændrede Den Juridiske Vejledning var netop, at den skattefri sats indeholdt udgifter til parkering. Derfor kunne medarbejderen ikke få refunderet disse udgifter skattefrit.

Forslaget er sendt i høring.

Skattenyt 9-2016

Vi har tidligere kort beskrevet regeringen 2025 vækstplan, herunder de skattemæssige initiativer, som gennem tiden vil blive implementeret. Vi giver dig et overblik over de væsentligste:

Lempelser i den diskuterede 2025-plan:

 • Satsen for topskat nedsættes gradvist. I 2017 med 2,5 procentpoints og med yderligere 2,5 procentpoints i 2018. Gælder dog kun for personer med en indkomst på op til 1 mio.kr.
 • Skatten af aktieudbytte nedsættes fra 27 pct. Til 25 pct. Der indføres endvidere en ny sats på 35 pct. for aktieindkomst i intervallet 51.700 – 150.000 (Gælder det dobbelte for ægtefæller).Private der investere i unoterede aktier vil fra 2017 få fradrag allerede på investeringstidspunktet som et ligningsmæssigt fradrag.
 • Skatteværdien udgør i 2017 28 pct. Gælder op til 325.000 kr.
 • Iværksætterselskaber får fra 2017 skattefrihed af en samlet indkomst på op til 7 mio.kr. Skattefriheden gælder i de første tre leveår.
 • Har i planer om generationsskifte, så skal i vente lidt endnu. Gaveafgiften vil blive nedsat fra 15 pct. til 5 pct. ved generationsskifte. Det gælder altså kun i tilfælde af et generationsskifte.

Skærpelser i den diskuterede 2025-plan:

 • Den grønne check bortfalder i 2017. Beløbet udgør normalt 1.000 kr. om året, og som personer får fradrag for gennem skattefradraget.
  Fra 2021 nedsættes skatteværdien af negativ kapitalindkomst md 1 pct. årligt over en periode på 5 år. I 2025 vil skatteværdien dermed udgøre ca. 20 pct. for
 • fradrag op til 50.000 (gælder det dobbelte for ægtepar).

Satser og beløbsgrænser i 2017

Beløbsgrænser 2016 2017 Ændring

Topskat 467.300 479.600 12.300

Aktieindkomst 50.600 51.700 1.100

Personfradrag fyldt 18 år 44.000 45.000 1.000

Personfradrag under 18 år 33.000 33.800 800

Skattesatser 2016 2017 Ændring

Bundskat 9,08 % 10,08 % 1,00 %

Topskat 15,00 % 15,00 % 0,00 %

Sundhedsbidrag 3,00 % 2,00 % -1,00 %

Skråt skatteloft 51,95 % 51,95 % 0,00 %

Bemærk at bundskatten er steget med 1 procentpoint. Tilsvarende er sundhedsbidraget faldet med 1 procentpoint. Forskellen er, at bundskatten beregnes ud fra den personlige indkomst, hvor sundhedsbidraget beregnes ud fra den skattepligtige indkomst. Samlet set betyder det altså, at der betales en højere skat end tidligere.

Regeringens 2025-vækstpakke – Skattemæssige initiativer

Regeringen har et ønske om at gøre Danmark stærkere, især på området inden for erhvervslivet. Vi vil kort berøre de områder, der måtte have indflydelse på vores kundekreds.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Virksomhederne har pt. mulighed for at straksafskrive udgifter til forskning og udvikling 100 %. Virksomhederne kan altså få 100 % fradrag for årets afholdte udgifter til ovennævnte. Frem til 2025 er det regeringens ønske, at der indføres et såkaldt bonusfradrag på 50 % for de små- og mellemstore virksomheder, og 25 % for de større virksomheder. Årsagen til indførelse af bonusfradraget, skal sikre at det vil blive mere attraktivt at investere i dette område.

Reduktion i aktie- og kapitalindkomst

Aktieudbytte bliver beskattet som 27 % af kr. 50.600 (2016) og 42 % af beløb, der overstiger kr. 50.600. I udspillet foreslås en ændring fra 27 % til 25 %. Samtidig vil man indføre et nyt progressionstrin for aktieindkomst med en skattesats på 35 % af indkomstintervallet kr. 51.700 – 150.000. Efter det nye udspil, vil beskatningen altså se således:

 • kr. 0-51.700 = Beskatning på 25 %
 • kr. 51.700 – 150.000 = Beskatning på 35 %
 • kr. 150.000 eller derudover = Beskatning på 42 %

Iværksætterselskaber (IvS) får tre års skattefrihed

Iværksætterselskaber får skattefrihed op til 7. mio.kr. i virksomhedens tre første leveår, hvilket betyder at der ingen skat vil være for selskabet. Det vil dog i perioden ikke være muligt, at trække penge ud af selskabet som f.eks. aktieudbytte. Undtagelse til dette er løn til kapitalejeren.

Det foreslås, at den tre åriges lempelse indføres i 2017, og skal være gældende i 5 år.