Få et overblik over regeringens forslag

Beskæftigelsesfradrag:

Alle borger, der betaler arbejdsmarkedsbidrag på 8 % er berettiget til et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradrag beregnes som 8,75 % af lønnen (2017), og kan max udgøre 30.000. Regeringen foreslår, at loftet over beskæftigelsesfradraget forhøjes, og fjernes gradvist gennem årene. Der vil være en fuld udfasning i år 2023.

Topskattegrænsen:

Topskattegrænsen udgør i 2017 kr. 479.600 efter am-bidrag. Regeringen foreslår en forhøjelse af topskattegrænsen med 12.000 i 2018.

Fri telefon:

Beskatning af fri telefon afskaffes fra og med år 2020. Beskatning af fri telefon udgør i 2018 kr. 2.800.

Aktieindkomst:

Aktieindkomst inddeles i 27 % og 42 % udbytteskat. Rubrikken fremgår særskilt i årsopgørelsen, og påvirker dermed ikke topskattegrænsen. Der er et ønske om at forhøje grænsen fra 52.900 til 100.000 i 2018. Er man gift, gælder der en dobbeltprogressionsgrænse. Dermed kan aktionærer udlodde 100.000 (200.000 for ægtepar) og slippe afsted med en udbytteskat på 27 %. Beløb udover dette udløser en skat på 42 %.

Registreringsafgift:

I regeringen er der lagt op til en reduktion af registreringsafgiften på 100 %. En lavere registreringsafgift vil betyde billigere biler både for bilkøbere, samt inden for leasing. Registreringsafgiften ligger på de lidt dyre biler 150 %, og vi dermed betyde en reduktion på 50 %.

BG Revision kan yde rådgivning inden for skat, moms og afgifter. Skal du bruge en revisor som sparringspartner, så er du velkommen til at kontakte os.