Moms og skattenyt – Februar 2018

Bliv lidt klogere på finansloven fra december, samt det store fokus på SKAT’s udbetalinger af negativ moms.

Negativ moms kan medføre straf

Der er stor fokus på udbetalinger af negativ moms, og det virker til, at der ikke skal så meget til, før det anses som en konsekvens af grov uagtsomhed, hvis der ubegrundet anmodes en udbetaling af disse beløb.

Fejl i dit momsregnskab på kr. 20.000 eller derudover vil udløse bøder, hvis denne fejl bunder i grov uagtsomhed. Spørgsmålet om, hvornår grov uagtsomhed kan konstateres, tager baggrund i en konkret vurdering af den pågældende sag. Dog kan man se, at der på det seneste viser sig, at der ikke skal særlige meget til, før SKAT opkræver bøder, og at dette især gælder sager, hvor der foreligger en udbetaling af negativ moms.

Virksomhederne skal derfor være meget omhyggelig med deres momsangivelser. Derfor er det en god idé at der er styr på de interne procedure, samt at man har dokumentationen på plads!

Skattelettelser i sigte for topskatte betalere

Fra år 2020 kan topskatte betalere glæde sig over en månedlig skattelettelse på cirka 700 kr svarende til 8.400 kr. om året. Med et yderligere udspil, vil der allerede fra i år skulle betales mindre i skat.

Finanslovsaftalen fra december indeholder bl.a. tre skatte-elementer.  Disse er følgende:

  • En øjebelikkelig afskaffelse af den særlige udligningsskat på store pensionsudbetalinger (Skulle oprindeligt bortfalde fra år 2020).
  • Indførelse af permanent håndværkerfradrag (Denne havde man set komme).
  •  At ophæve skatten på arbejdsgiverbetalt telefon og/eller internet fra og med 2020. Dermed ingen beskatning af fri telefon, som i år 2018 lyder på kr. 2.800.