Regeringens 2025-vækstpakke – Skattemæssige initiativer

Regeringen har et ønske om at gøre Danmark stærkere, især på området inden for erhvervslivet. Vi vil kort berøre de områder, der måtte have indflydelse på vores kundekreds.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Virksomhederne har pt. mulighed for at straksafskrive udgifter til forskning og udvikling 100 %. Virksomhederne kan altså få 100 % fradrag for årets afholdte udgifter til ovennævnte. Frem til 2025 er det regeringens ønske, at der indføres et såkaldt bonusfradrag på 50 % for de små- og mellemstore virksomheder, og 25 % for de større virksomheder. Årsagen til indførelse af bonusfradraget, skal sikre at det vil blive mere attraktivt at investere i dette område.

Reduktion i aktie- og kapitalindkomst

Aktieudbytte bliver beskattet som 27 % af kr. 50.600 (2016) og 42 % af beløb, der overstiger kr. 50.600. I udspillet foreslås en ændring fra 27 % til 25 %. Samtidig vil man indføre et nyt progressionstrin for aktieindkomst med en skattesats på 35 % af indkomstintervallet kr. 51.700 – 150.000. Efter det nye udspil, vil beskatningen altså se således:

  • kr. 0-51.700 = Beskatning på 25 %
  • kr. 51.700 – 150.000 = Beskatning på 35 %
  • kr. 150.000 eller derudover = Beskatning på 42 %

Iværksætterselskaber (IvS) får tre års skattefrihed

Iværksætterselskaber får skattefrihed op til 7. mio.kr. i virksomhedens tre første leveår, hvilket betyder at der ingen skat vil være for selskabet. Det vil dog i perioden ikke være muligt, at trække penge ud af selskabet som f.eks. aktieudbytte. Undtagelse til dette er løn til kapitalejeren.

Det foreslås, at den tre åriges lempelse indføres i 2017, og skal være gældende i 5 år.