Skattenyt 2016-11

I dette indlæg har vi skrevet om:

  • Gavekort eller kontante julegaver udløser beskatning
  • Frist for betaling af 2. rate acontoskat
  • Indberetning af EU-salg til kontrolsystemet

Husk nu, at gavekort udløser beskatning!

Det er ved at være tid til at købe julegaver, og det gælder også til medarbejderne. Vi har oplevet, at mange blot køber gavekort, så er man i hvert fald fri for at tænke over, hvad medarbejderne skal have i gave. Den går bare ikke hos SKAT.

Grænsen for den skattefrie julegave udgør kr. 800 inkl. Moms. Hvis medarbejderne i årets løb ikke har modtaget nogen gaver, må de faktisk få en gave, der har en værdi kr. 1.100, da den øvre grænse for skattefrie personalegoder udgør kr. 1.100. Momsmæssigt, er der ikke fradrag for julegaven til medarbejderen, og det må ikke være i form af gavekort eller kontante penge. Ellers skal medarbejderen beskattes af hele beløbet.

Acontoskat og frivillig acontoskat

Den 21. november 2016 er betalingsfrist for betaling af 2. rate acontoskat. Der er mulighed for at indbetale en frivillig acontoskat udover 2. rate, hvis der er udsigt til en restskat. Det kan især betale sig, da selskabet undgår at skulle betale restskattetillæg på 3,4 %, hvilket skattemæssigt ikke er fradragsberettiget. Betalingsfristen for den frivillige acontoskat er den 1. februar 2017. Det er en meget god idé, at betale en frivillig acontoskat, hvis man på forhånd ved, at betaling af acontoskat 1. og 2. rate ikke er nok.

Indberetning af moms til EU

Når man som virksomhed sælger til et andet EU-land, skal salget ske uden moms, da det er køber, som skal afregne moms også kaldet omvendt betalingspligt. Det er dog et krav, at købers momsnummer fremgår på fakturaen, samt at denne er korrekt. Disse salg hvad enten det er køb eller salg, skal indberettes til SKAT’s kontrolsystem.

En manglende indberetning til EU-salgslisten vil medføre kontrolbesøg fra SKAT. Så husk nu, at indberette salget løbende, og senest den 25. i hver måned. SKAT kan godt se, hvis virksomhedens indberetning ikke stemmer overens med deres indberetning, og det vil altså medføre, at man får et besøg.