Skattenyt 9-2016

Vi har tidligere kort beskrevet regeringen 2025 vækstplan, herunder de skattemæssige initiativer, som gennem tiden vil blive implementeret. Vi giver dig et overblik over de væsentligste:

Lempelser i den diskuterede 2025-plan:

  • Satsen for topskat nedsættes gradvist. I 2017 med 2,5 procentpoints og med yderligere 2,5 procentpoints i 2018. Gælder dog kun for personer med en indkomst på op til 1 mio.kr.
  • Skatten af aktieudbytte nedsættes fra 27 pct. Til 25 pct. Der indføres endvidere en ny sats på 35 pct. for aktieindkomst i intervallet 51.700 – 150.000 (Gælder det dobbelte for ægtefæller).Private der investere i unoterede aktier vil fra 2017 få fradrag allerede på investeringstidspunktet som et ligningsmæssigt fradrag.
  • Skatteværdien udgør i 2017 28 pct. Gælder op til 325.000 kr.
  • Iværksætterselskaber får fra 2017 skattefrihed af en samlet indkomst på op til 7 mio.kr. Skattefriheden gælder i de første tre leveår.
  • Har i planer om generationsskifte, så skal i vente lidt endnu. Gaveafgiften vil blive nedsat fra 15 pct. til 5 pct. ved generationsskifte. Det gælder altså kun i tilfælde af et generationsskifte.

Skærpelser i den diskuterede 2025-plan:

  • Den grønne check bortfalder i 2017. Beløbet udgør normalt 1.000 kr. om året, og som personer får fradrag for gennem skattefradraget.
    Fra 2021 nedsættes skatteværdien af negativ kapitalindkomst md 1 pct. årligt over en periode på 5 år. I 2025 vil skatteværdien dermed udgøre ca. 20 pct. for
  • fradrag op til 50.000 (gælder det dobbelte for ægtepar).

Satser og beløbsgrænser i 2017

Beløbsgrænser 2016 2017 Ændring

Topskat 467.300 479.600 12.300

Aktieindkomst 50.600 51.700 1.100

Personfradrag fyldt 18 år 44.000 45.000 1.000

Personfradrag under 18 år 33.000 33.800 800

Skattesatser 2016 2017 Ændring

Bundskat 9,08 % 10,08 % 1,00 %

Topskat 15,00 % 15,00 % 0,00 %

Sundhedsbidrag 3,00 % 2,00 % -1,00 %

Skråt skatteloft 51,95 % 51,95 % 0,00 %

Bemærk at bundskatten er steget med 1 procentpoint. Tilsvarende er sundhedsbidraget faldet med 1 procentpoint. Forskellen er, at bundskatten beregnes ud fra den personlige indkomst, hvor sundhedsbidraget beregnes ud fra den skattepligtige indkomst. Samlet set betyder det altså, at der betales en højere skat end tidligere.