Få styr på din lønadministration med BG Revision i dag

Erhvervsservice er til dig, der ønsker hele den økonomiske pakke. Vi taler om bogføring, løn samt årsregnskab.

Erhversservice og lønadministration

Erhvervsservice er til dig, der ønsker hele den økonomiske pakke. Vi taler om bogføring, løn samt årsregnskab.

Lad os klare det hele, så du kan fokusere på din virksomhed. Erhvervsservice og lønadministration er til dig, der har en mellemstor virksomhed, og som ønsker hjælp til det hele. Vi tilbyder at være din virksomheds økonomichef, hvor vi som revisor holder styr på både den regnskabsmæssige og skattemæssig del. Vi varetager hele bogholderiet, og optimere skatten.

Bogføring

Vi tager os af bogføringen, og sørger for at bogholderiet løbende afstemmes. Du bestemmer selv om vi skal udføre på eget edb-anlæg, eller ude hos din virksomhed. På den måde har du altid et bogholderi, der er up-to-date. Alt efter hvor stort et omfang det drejer sig om, kan vi bogføre ugentligt, månedligt eller kvartalsvist.

Momsregnskab

Vi tager os af momsregnskabet. Dette omfatter en afstemning af momsen, som vi herefter indberetter til SKAT. Momsen indberettes altid til tiden, så du ikke får unødige bøder.

Lønninger

Vi tager os af de månedlige/ugentlig lønninger. Når fristen nærmer sig, kan du være sikker på at vi rykker for timerne. Vi sørger for, at lønningerne og skatten automatisk afregnes, så der ikke er nogen risiko for fejl i lønninger.

Økonomirapporter

Vi sørger også for at opgøre økonomiske rapporter. Det kan være et godt redskab for dig, der er interesseret i nøgletal. Det giver også et billede af hvordan din virksomhed klare sig i forhold til de budgetterede tal. Dermed har du et overblik, så du selv kan følge med i udviklingen oftere end blot årligt.

Prognose

Vi udarbejder prognose, så der er plads til eventuelle investeringer. Dermed opnår du også en optimering af skatten, da den hele tiden udskydes.

Lad os aftale et tidspunkt for et gratis og uforpligtende møde. Kontakt os på 71 99 88 60 for hjælp til erhvervsservice.

Hvad er lønadministration?

Isoleret set er lønadministration løsningen for dig, som ikke har tid – eller ønsker – at stå for al lønarbejdet selv. Alt afhængigt af hvilken størrelse virksomhed, der er tale om, så kan det nemlig være et tidskrævende foretagende, som tager ressourcer væk fra andre arbejdsopgaver. Lad i stedet os stå for al lønadministrationen så du får mere tid til at koncentrere dig om din virksomhed.

I grove træk skal du blot oplyse os om medarbejdernes lønninger, og så klarer vi resten. Vi indberetter både lønindtægt og løntimer til indkomstregistret, hvilket også kaldes for eIndkomst. Desuden sørger vi naturligvis for, at pension og ferie bliver overført, ligesom vi indberetter til ATP, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

Månedlig eller sporadisk angivelse

Vi overholder alle de obligatoriske deadlines i forbindelse med lønindberetningen. Det springende punkt her er imidlertid, om din virksomhed er tilmeldt månedlig eller sporadisk angivelse – og det er selvfølgelig også noget, vi er opmærksom på. Er din virksomhed f.eks. tilmeldt sporadisk angivelse, så skal eIndkomsten kun indberettes i forbindelse udbetalingen af løn. Er din virksomhed derimod tilmeldt månedlig angivelse, så angiver vores revisor oplysningerne til eIndkomst hver måned. Dette skal gøres, selvom der ikke udbetales løn – i stedet skal der laves en såkaldt nulindberetning.

Lønkørsel

Et vigtigt aspekt inden for lønadministration er lønkørsel. Det har nemlig stor betydning for både arbejdsgivere og lønmodtagere, at lønarbejdet foregår så effektivt som muligt. Hele processen fra tidsregistrering, indsamling af lønoplysninger, beregning af skat til udbetaling af løn – også kaldet lønkørsel – administrerer vi yderst effektivt og grundigt. Som virksomhed får I derfor sikkerhed for, at lønnen bliver udbetalt til tiden og korrekt. Vi holder os konstant ajour på området, så jeres lønkørsel naturligvis bliver udført i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Yderligere gennemgår vi afvigelsesrapporten fra sidste måned for at kontrollere, at der bl.a. ingen tastefejl er i den aktuelle lønkørsel.