Statsautoriseret revisionsanpartsselskab i Vallensbæk nær København

Hos os kan du have en dialog med en revisor, der engagerer sig 100 % i din virksomhed

Erfaren revisor med fokus på din virksomhed

BG Revision er et mindre revisionsfirma, der betjener små- og mellemstore virksomheder i alle brancher. Vi leverer kvalitetsbevidste revisionsydelser til skarpe priser! Du får en revisor, der taler i et sprog, der er til at forstå.

Vi tilbyder som revisor kompetent bistand til dig, der har behov for hjælp til regnskab og bogholderi. Vi holder os hele tiden opdateret på lovgivningen, så vi kan rådgive vores kunder bedst muligt. Vi tilbyder en række ydelser til konkurrencedygtige priser.

Vores kompetencer, som vi også kan hjælpe dig med:

Årsregnskab
Bogføring
Erhvervsservice og lønadministration
Skatterådgivning
Økonomisk rådgivning
Forældrekøb
Løn

Vores arbejdsområder

REVISIONSFIRMA NÆR KØBENHAVN MED MANGE ÅRS ERFARING

Hos BG Revision har vi mange års erfaring inden for regnskabsassistance og revisorrådgivning til virksomheder. Vi er altid i øjenhøjde med vores kunder, ligesom vi taler et sprog, som er til at forstå for personer, som ikke arbejder med revision til dagligt. Derfor forklarer vi også hellere tingene en gang for meget end en gang for lidt.

Som revisionsfirma nær København har vi som sagt mange års erfaring inden for regnskab og revision, og derfor kan du være sikker på, at arbejdet både er professionelt og kvalitetsbevidst. Derudover tilbyder vi konkurrencedygtige og fornuftige priser, fordi vi mener, det ikke skal være omkostningstungt at have en dygtig og kvalificeret revisor tilknyttet. Vi tilbyder derfor bl.a. fleksible priser, hvor du enten kan vælge mellem timepriser eller faste priser.

HVORFOR SKAL DU HAVE EN REVISOR TILKNYTTET?

Som revisor tilbyder vi revisorbistand til en masse forskellige brancher som: handel, produktion, service, håndværksvirksomheder, virksomheder inden for udlejning af fast ejendom mv. De mange forskellige virksomheder inden for disse brancher har et samarbejde med os, fordi vi netop giver dem den nødvendige og uvildige kontrol og gennemgang af deres regnskaber. Med en uvildig kontrol og gennemgang er vi selvfølgelig helt uafhængige som revisionsfirma fra vores kunder, og dermed er vi med til at sikre regnskabets troværdighed.

Vi kigger på, om alle de lovmæssige krav bliver overholdt, ligesom vi sikrer os, at regnskabet i sidste ende passer med virksomhedens aktiver, passiver og det samlede resultat. Blandt anpartsselskaber og aktieselskaber er revision bl.a. lovpligtigt – og denne skal netop udføres af statsautoriserede revisorer. Med udgangspunkt i regnskabsloven så skal alle virksomheder, som hører under regnskabsklasse B, C eller D, have gennemgået deres årsrapport af en revisor.