Ændringer i bogførings og årsregnskabsloven

Der er lagt op til ændringer i både bogføringslovgivningen, samt årsregnskabsloven. Forslaget er i høring, og forventes vedtaget. Lovforslaget vil have virkning pr. 1. januar 2023, hvorfor ændringerne vil gøre sig gældende. De væsentligste ændringer i forhold til den gældende lovgivning, er:

Forslag til ændringer i bogføringslovgivningen

  • Krav om at regnskabsmaterialet bliver gjort digitalt, herunder opbevaret digitalt og en sikkerhedskopi heraf. Kravet gælder ikke små virksomheder med personlig hæftelse, f.eks. udlejningsvirksomheder.
  • Hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport til tiden, og virksomheder, der har fravalgt revision.
  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til også at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  • Indførsel af bøder op til 1.5 mio.kr. hvis virksomheden ikke kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale til rådighed for de offentlige myndigheder.

Forslag til ændringer i årsregnskabsloven

  • Virksomheder, der i 2 år på hinanden følgende år, uanset omsætningsstørrelse, og har en balancesum på min. 50 mio.kr. har pligt til at vælge revision.
  • Virksomheder i særlige risikobrancher, der har en årlig omsætning på mellem 5 – 8 mio.kr. i 2 på hinanden følgende år, har pligt til at vælge revision.
  • Virksomheder, der har modtaget bødeforlæg for overtrædelse af hvidvaskningsloven, og hvor ledelsen inden for seneste to år, har været optaget i konkurskarantæneregistret, har pligt til at vælge revision.
  • Virksomheder med fejl eller mangler i bogføring, kan administrativt blive påbudt revision.
  • Virksomheder med 0 ansatte, skal også angive dette i virksomhedens årsrapport.

 

Kilder:

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/9780942f-f9e1-468e-9762-cd3cc92f90ea/BFL%20H%C3%B8ring1.pdf

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/9780942f-f9e1-468e-9762-cd3cc92f90ea/BFL%20H%C3%B8ringsliste1.pdf

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/9780942f-f9e1-468e-9762-cd3cc92f90ea/BFL%20Lovforslag%20h%C3%B8ring.pdf