HJÆLP TIL SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vigtig hjælp til små og mellemstore virksomheder

Regeringen fremlægger den 18. marts 2020 to midlertidige kompensationsordninger for virksomhedens faste udgifter, samt indføre en kompensationsordning for de selvstændige. 

Midlertidig kompensation for virksomhedens fast udgifter

For virksomheder som f.eks. restauranter, barer, hoteller og øvrige, der er ekstraordinært hårdt ramt, har regeringen aftalt en kompensationsmodel. Finansministeriet har offentliggjort følgende principper for de faste udgifter m.v.

  • Virksomheder med et stort fald i omsætning (mere end 40 pct.)
  • Kompensationen målrettes fast udgifter og vil udgøre mellem 25 og 80 pct.
  • Kompensationen dækker maksimalt op til tre måneder og udbetales forud hurtigst muligt.
  • Hvis omsætningen viser sig i regnskabet, at være faldet mindre end oplyst, vil det modtagne beløb skulle tilbagebetales.

Midlertidig kompensation for selvstændige – enkelstmandsvirksomheder

Selvstændige med en nedgang i omsætningen på minimum 30 pct. kan blive kompenseret for deres tab. Kompensationen udgør 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Satsen er svarende til lønkompensation for en funktionæransat.

Hvis man har medarbejdende ægtefælle i virksomheden, kan kompensationen udgøre op til 34.500 kr. pr. måned.

Kompensationsperioden kan ske i højest 3 måneder, og udgør for perioden 9. marts – 9. juni 2020.

Kriteriet for at være omfattet af ordningen er, at man ikke har mere end 10 ansatte.

I praksis vil ansøgningen ske via virksomhedsguiden.dk. Det er endnu ikke muligt at ansøge.