SKATs kontrolområder for 2018

SKATs kontrolområder for 2018 – Læs mere her

SKAT har fremsendt deres kontrolplan for 2018, der nu ligger hos folketingets skatteudvalg. I kontrolplanen fremgår det, at SKAT har opdelt indsatsen på 21 segmenter med hver en indsatsstrategi.

BG Revision vil nedenfor beskrive nogle af områderne fordelt på de forskellige segmenter:

Selvangivelsen for personer:

SKAT udtager for indkomståret 2016 personer til stikprøvekontrol. Der er stadig områder, hvor borgerne selv skal indberette via TastSelv, hvorfor personer bliver udtaget til kontrol.

Mikrovirksomheder:

SKAT udtager mikrovirksomheder, herunder bl.a. virksomheder, der udøver personlig hobby med underskud til kontrol. Der indføres kontrolindsats mod nyregistrerede virksomheder, og især IVS-formen. Dette skyldes især, at FSR – danske revisorer har efterspurgt en kontrol og analyse af denne virksomhedsform, da de fleste har fravalgt revision, og har fravalgt revisor, eller benytter ”revisorer”, der ikke har de fornødne kompetencer til at assisterer med denne virksomhedstype.

Mindre virksomheder:

SKAT udtager personlige virksomheder, der benytter virksomhedsordningen til kontrol. Der vil især være en målrettet kontrol med momsangivelserne, herunder også i forhold til udbetaling af negativ moms og lønsumafgift. Virksomheder, der allerede har haft besøg, vil også få genbesøg.

Følgende brancher med flest fejl og største skattegab vil særligt bliver undersøgt – Café & restauration, hotel, undervisning, sundhed, bygge og anlæg samt socialvæsen.

Mellemstore og store virksomheder:

I dette segment vil SKAT fokusere på den del af opgørelse af den skattepligtige indkomst f.eks. de tilbageførte ikke skattepligtige indtægter, driftsomkostninger, manglende skattepligtige indtægter m.v.

Der vil være en målrettet indsats mod hovedaktionærer og deres selskaber, herunder i forhold til ulovlig aktionærlån, frie goder, ajourføring af ejerregister samt hovedaktionærer med lavt privatforbrug.

Andre kontrolprojekter:

Leasing af biler, herunder erhvervsleasing og splitleasing.

Kontrol af de digitale betalingsmoduler f.eks. Mobilepay, PayPal m.v

Unoterede aktier.

Pengeoverførsler fra udlandet.

Læs hele SKATs kontrolindsats for 2018