Lovliggørelse af et kapitalejerlån

BG Revision – Lovliggørelse af et kapitalejerlån

Det er på nuværende tidspunkt således, at et lån fra selskabet til hovedaktionæren vil blive betragtet som et ulovligt kapitalejerlån, som har sine konsekvenser.

Erhvervsstyrelsen har dog stillet et forslag om at lovliggøre et kapitalejerlån. Det sker som led i, at man ønsker at skabe lige konkurrencebetingelser for de danske selskaber i forhold til øvrige EU-lande, hvor et kapitalejerlån er tilladt.

En lovliggørelse af kapitalejerlån vil have følgende betingelser, der skal være opfyldt før selskabet kan yde økonomisk bistand:

  • Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver. Der skal dermed være plads til det i egenkapitalen, og det skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
  • Før selskabet kan yde et lån til kapitalejeren, skal det enten træffes på generalforsamlingen, eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Beløbet må gerne udgøre mindre end det beløb, der er foreslået, men må ikke overstige det foreslåede beløb.
  • Beslutningen om at selskabet skal yde økonomisk bistand til kapitalejeren kan først træffes efter selskabet har aflagt dens første årsrapport.

Har du brug for konkret vejledning? Hos BG Revision kan du komme i kontakt med en revisor, der kan afklare dine eventuelle tvivlsspørgsmål.