SKATTENYT DECEMBER 2019

Skattenyt – December 2019

Vores revisor fra BG revision har herved fornøjelsen af, at præsenterer jer for skattenyt december 2019. I skattenyt december beskriver vi kort om de skattemæssige ændringer, der er vedtaget for 2020 kontra 2019, samt andet relevant emne, der kan være interessant for dig. 

Familielån

I et familielån er det som regel på lempelige vilkår, og ikke ligefrem et stort afkast, der fokuseres på. Dermed er familielån som regel rentefri, ligesom at låntageren ikke behøver at betale for stiftelsesprovision eller andet etableringsomkostning, der vil være normal kotyme ved en lånoptagelse i banken.

I forhold til renter så er der intet problem i at yde et rentefri lån. Gør man det, skal der naturligvis ikke svares skat af renteindtægter for långiver, og omvendt har låntager intet skattemæssig fradrag for renteudgifterne.

I forhold til det juridiske er det vigtigt, at lånet etableres som et anfordringslån, altså som et lån uden en aftale i forhold til afviklingsvilkår. Lånet skal med andre ord være afdragsfrit. Såfremt man aftaler et afviklingsvilkår på f.eks. 5 år, er der ikke tale om et anfordringslån, og der vil være tale om en gavebeskatning.

I forhold til nedskrivning af lånet, så er det ikke altid, at låntageren har mulighed for at afbetale på lånet, selvom der ikke er aftalt en tidsfrist. I dette tilfælde er det altså muligt, at nedskrive lånet med den afgiftsfrie gavesats, man har mulighed for at få. På den måde sikre man sig, at lånet løbende bliver nedskrevet årligt, der i et givent år ender i 0 kr. Dermed har låntager f.eks. søn lån f.eks. 1. mio.kr. af långiver far, men uden at lånet skal tilbagebetales, samt uden at nogen af parterne har betalt gaveafgift.

Topskatten

I 2020 stiger topskattegrænsen til 531.000. Dermed skal du “først” betale topskat, når du i 2020 har en månedlig løn på over kr. 48.100. Dog med forbehold for, at regeringen pludselig ændre satsen igen.

I procent svarer det til en stigning på 3,5 %, hvilket i kroner er kr. 17.600 mere end i 2019.

For så vidt angår topskatteprocenten på de 15 %, så er det en sjov detalje, at topskattesatsen faktisk fejrer 25-års jubilæum. Topskatten blev indført tilbage i 1994, men på daværende tidspunkt var satsen lavere end de 15 %.

Satser for skattefrie kørepenge

Satsen for kørepenge nedsættes i 2020, netop fordi, at biler i dag køre længere på literen. Satsen udgør følgende:

Kørsel op til 20.000 km årlig, bil og motorcykel (2019. 3,56 kr.) (2020. 3,52 kr.)

Kørsel ud over 20.000 årligt (2019. 1,98 kr.) (2020. 1,96 kr.)

De nye skatteregler for firmabiler

Tilbage i 2017 blev der fra regeringens side indført regler om efteropkrævning af registreringsafgift på leasede biler, så der for sådanne under visse omstændigheder skal ske genberegning af afgiften senest fire måneder efter første indregistrering. Nu udstrækkes den også til firmabilbeskatningen, så denne regel også gælder, at  beskatningsgrundlaget fremover skal forhøjes i de tilfælde, hvor der sker genberegning af registreringsafgiften.

Klik here hvis du vil lære mere om skatterådgivning