Ændringer i årsregnskabslovens 21. maj 2015

Den 21. maj 2015 har folketinget vedtaget en række større ændringer i årsregnskabsloven, der kan have betydning for virksomhedernes årsregnskab. De nye ændringer i årsregnskabsloven har ingen betydning for de personlige virksomheder, der tilhører regnskabsklasse-A, men alene klasse B,C og D.

I artiklen vil alle ændringer ikke blive berørt, men alene de ændringer, der kan have betydning for selskaber i regnskabsklasse-B.


Væsentligste ændringer for regnskabsklasse B:

  • Indplacering af regnskabsklasse – Selskaberne skal fremover inkludere de finansielle indtægter, og indtægter fra investeringsvirksomhed, hvis disse indtægter overstiger den øvrige nettoomsætning. Det har den konsekvens, at nogle holding selskaber fremover vil skulle aflægge deres årsrapport efter regnskabsklasse-C, som følge af at nettoomsætningen vil overstige grænsen, da disse finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed nu skal medtages i opgørelsen til brug for indplacering i regnskabsklasse.
  • Ny gruppe af virksomhed i regnskabsklasse-B – Der indføres en særlig gruppe kaldet “mikrovirksomheder”. Mikrovirksomhederne vil blive indplaceret i regnskabsklasse-B, og kan undlade en række oplysninger i årsrapporten som f.eks. anvendt regnskabspraksis.
  • Mulighed for at måle investeringsejendomme til dagsværdi – Tidligere har det været sådan, at investeringsejendomme udelukkende kunne indregnes til dagsværdi, hvis virksomhedens hovedaktivitet var investering. Det er nu blevet muligt, at måle investeringsejendomme til dagsværdi, selvom investering ikke er hovedaktiviteten.
  • Immaterielle anlægsaktiver kan afskrives over mere end 20 år – Virksomhederne har nu mulighed for at afskrive immaterielle aktiver over en periode på længere end 20 år.