Rådgivning om forældrekøb – vi hjælper dig godt på vej

Et årsregnskab er et vigtigt værktøj for virksomhederne, da det viser hvordan det står til for virksomhedens økonomiske situation.

Forældrekøb – udlejning af ejendom

Forældrekøb er blevet rimelig populært for mange. Når du udlejer din lejlighed, driver du reelt set en virksomhed.

BG Revision har solid erfaring med forældrekøb, og kan også hjælpe dig. Beskatningen ved forældrekøb afhænger af dit valg, og den rådgivning du får. Det kan derfor blive dyrt, hvis valget ikke falder på den, der falder dig til den største fordel.

PSL – Personskatteloven

VSO – Virksomhedsordningen

KAO – Kapitalafkastordningen

PSL

Her gælder der de almindelige regler for personer. Det kan stort set aldrig betale sig, at blive beskattet efter denne ordning. Der er ingen særlig skattemæssige fordele, sammenholdt med de øvrige ordninger.

VSO

Beskatning efter virksomhedsordningen er typisk den ordning vi anbefaler. Du får fuldt fradrag for renteudgifterne i din personlige indkomst. Det resulterer i et lavere am-bidrag og mindre skat. Du har mulighed for at opspare en del af overskuddet mod at betale en aconto skat. Ved evt. underskud har du mulighed for at modregne i øvrige indkomst.

KAO

Kapitalafkastordningen minder lidt om virksomhedsordningen. Der er mulighed for at beregnet et kapitalafkast af ejendommen. Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst, mod at blive tillagt i kapitalindkomst. Samtidig har du mulighed for at foretage en henlæggelse dvs. opsparing af en del af overskuddet.

Kapitalafkastordningen er især fordelagtig, hvis du har en lejlighed uden gæld, eller til en rente, der er relativt lavt.

Der er en række fordele ved forældrekøb. Du skal ikke betale ejendomsværdiskat, når den udlejes. Ved salg til familie findes der fordelagtige regler, som betyder store skattebesparelser. Samtidig er der også en række forhold, som du bør være opmærksom på, herunder følgende:

  • Salg til tredjemand
  • Fremleje
  • Forældrelån
  • Omvendt forældrekøb
  • Ved salg af lejlighed til barn

Vi kan hjælpe dig med forældrekøb. Vi tilbyder et gratis og uforpligtende møde, så tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt os på 71 99 88 60 for hjælp til forældrekøb.