NU SKAL VIRKSOMHEDERNE REGISTRERE OPLYSNINGER OM REELLE EJERE

Fra den 23. maj 2017, skal virksomheder registrere oplysninger om reelle ejere. Fristen for registreringen er 1. december 2017. Det er virksomhedens ansvar, at de reelle ejere identificeres og registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Hvem er reelle ejere?

Reelle ejere er fysiske personer, der enten direkte eller indirekte ejer eller kontrollere tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som på nogen måde udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Dette er ikke ens betydning med, at alle ejere af en virksomhed er de reelle ejere, da virksomheden selv skal vurdere, hvilke ejere, der opfylder ovennævnte definition for at være reel ejer af virksomheden.

Hvad, hvis der ikke er nogen reelle ejere?

Hvis man ikke kan identificere de reelle ejere, og ikke ved, hvem der er den reelle ejer, så skal virksomhedens ledelse registreres som den reelle ejer.

Hvile virksomheder skal registrere reelle ejere?

Følgende nedennævnte virksomheder er omfattet af reglerne om registrering om reelle ejere:

 • Aktieselskaber, A/S
 • Anpartsselskaber, ApS
 • Iværksætterselskaber, IvS
 • Partnerselskaber, P/S
 • Kommanditselskaber, K/S
 • Interessentskaber, I/S
 • Virksomheder med begrænset ansvar, AMBA, FMBA, SMBA
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Europæiske virksomhedsformer, SE, SCE, EØFG

Hvilke virksomheder skal ikke registrere reelle ejere?

 • Børsnoterede virksomheder
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt mellemstore virksomheder, PMV
 • Selvstændige offentlige virksomheder, SOV
 • Filialer
 • Frivillige foreninger
 • Andelsboligforeninger

Hvad er forskellen på reelle og legale ejere?

Legale ejer er personer, eller eventuelt virksomheder, der har 5 % eller mere af stemmerettighederne, eller kapital i virksomheden. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Reelle ejere kan KUN være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte, eller indirekte ejer eller kontrollere en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som på nogen måde udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Disse andre midler kan f.eks. være retten til at udpege et ledelsesmedlem.