SPLITLEASING KAN MEDFØRE BESKATNING AF FRI BIL

I en sag fra august måned blev en skatteyder skattepligtig af fri bil, selvom der var foretaget en opdeling mellem erhvervsmæssig- og privat kørsel.

Splitleasing er rettet mod erhvervsdrivende, hvor der foretages en opdeling af den erhvervsmæssige- og private kørsel. Virksomheden betaler dermed en andel af de samlede udgifter, og tilsvarende betaler skatteyderen sin del af de samlede udgifter. Hos BG revision har vi mange års erfaring med revision, og kan være behjælpelige med diverse bogføringsopgaver.

Leasingaftalen blev indgået i 2012, hvor bilen på dette tidspunkt var et år gammel, og havde kørt 34.000 km. Engangsbetalingen udgjorde kr. 233.750 inkl. moms og den månedlig ydelse kr. 21.875 inkl. moms. Der er dermed tale om en ret dyr bil. Bilen var udstyret med en GPS-tracker, som skatteyderen benyttede til opdeling af den erhvervsmæssige / private kørsel. Følgende nedenstående punkter blev ikke anset for at være opfyldt tilstrækkeligt, hvorfor skatteyderen blev skattepligtig af fri bil, og dermed ikke slap for beskatning.

  • Kørebogen blev udfyldt en gang om året. 

Det er efter landskatterettens opfattelse ikke tilstrækkeligt til, at den kan anses for at der løbende føres kontrol af kørselsregnskabet for henholdsvis erhvervsmæssig- og private kørte kilometer.

  • Bogføringsbilag vedrørende erhvervsmæssig kørsel indeholdte ikke modtagerens navn, adresse og cpr.nr.

Efter bekendtførelsens § 2 stk. 2. skal bogføringsbilagene vedrørende den erhvervsmæssige kørsel indeholde følgende:

– Modtagerens navn, adresse og cpr.nr.

– Kørslens erhvervsmæssige formål, dato for kørslen og mål

  • Der var ikke indgået separate leasingaftaler mellem parterne.

– Reglerne i LL § 16 og 16 A foreskriver bevisbyrder, formodningsregler og dokumentationskravet. Der skal indgåes separat aftale mellem leasingselskabet og kunde, samt leasingselskabet og skatteyderen.

 

Både leasingselskabet og kunden skal være særlig opmærksom på reglerne, da skatteyderen kan risikerer bøde og beskatning grundet manglende information fra leasingselskabets side. Afgørelsen kan læses ved at klikke på nedenstående link:

SPLITLEASING KAN MEDFØRE BESKATNING AF FRI BIL