NY FERIELOV

NY FERIELOV

BG Revison – Læs om den nye nye ferielov her Har du husket at indberette ferie for dine medarbejdere? Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft og det betyder nye måder at indberette og beskatte feriepenge. På Skattestyrelsens hjemmeside kan du læse, hvad...
NY FERIELOV

REGNSKABSNYT 2019-4

Farvel og tak for iværksætterselskaberne – BG Revison Folketinget har vedtaget lovforslaget L 190, der indebærer en afskaffelse af iværksætterselskaberne som selskabsform. Samtidig har man også vedtaget en nedsættelse af minimumskapitalkrav for anpartsselskaber fra...
NY FERIELOV

Håndværkerfradrag i 2017

Håndværkerfradrag i 2017 Umiddelbart vil det være last chance, hvis man ønsker at gøre brug af ordningen ”håndværkerfradrag”. Fradraget udgør i 2017 18.000 kr. pr. person, og er fordelt med 12.000 til håndværkerhjælp, samt 6.000 til hus- og havehjælp. Der er mulighed...
NY FERIELOV

Lovliggørelse af et kapitalejerlån

BG Revision – Lovliggørelse af et kapitalejerlån Det er på nuværende tidspunkt således, at et lån fra selskabet til hovedaktionæren vil blive betragtet som et ulovligt kapitalejerlån, som har sine konsekvenser. Erhvervsstyrelsen har dog stillet et forslag om at...
NY FERIELOV

SKATs kontrolområder for 2018

SKATs kontrolområder for 2018 – Læs mere her SKAT har fremsendt deres kontrolplan for 2018, der nu ligger hos folketingets skatteudvalg. I kontrolplanen fremgår det, at SKAT har opdelt indsatsen på 21 segmenter med hver en indsatsstrategi. BG Revision vil...